SYMPOZIUM 2011

24. 4. - 1. 5. 2011

 

SLOVO PRIMÁTORA

Milí přátelé, ctitelé umění,

že má Ostrava v novodobé historii pověst kulturního města, ví snad už každý. Svědčí o tom stovky nejrůznějších kulturních aktivit každý den, stačí se jen podívat na webové stránky města či Ostravského kulturního servisu. K tomuto dění patří mimo jiné také dlouhá řada pestrých výstav mnoha druhů umění, výtvarných především. Řadí se k nim i smalty, pozoruhodný způsob tradičního, historicky cenného upravování povrchu kovů za horka pomocí skelných písků a barev. Už po několik let zdobí smalty vždy na pár týdnů i Prokešovo náměstí před ostravským magistrátem. Především proto, že nejde například o drobné smaltované šperky, ale o velkoplošný formát uměleckých smaltů o ploše až čtyř čtverečních metrů, které vynikají především v otevřeném prostoru. Dobrý nápad, protože všichni kolemjdoucí mají možnost si je prohlédnout, výstava zkrášluje město.

Ostrava má hodně kuriozit, které v jiných českých městech nenajdeme. Obří smalty k nim rozhodně patří, protože společnost Vítkovice Holding, kdysi Vítkovické železárny, patří jen ke třem institucím na světě, které vlastní a provozují smaltovnu pro díla tak velkých rozměrů. Cením si toho, protože atraktivnost našeho města stoupá s každým dalším kulturním počinem.
 

Petr Kajnar, primátor Ostravy
 

SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení přátelé výtvarného umění,

závěr dubna 2011 byl pro milovníky výtvarného umění znovu vzrušujícím obdobím s tajenkou, co nového vznikne a jaký bude tvůrčí proces na tradičním sympoziu VÍTKOVICE SMALT ART. S určitým odstupem musím říci, že sympozium VÍTKOVICE SMALT ART 2011 bylo opět v mnoha směrech nové, s přístupy umělců, které svojí originalitou vyrazily dech nejen odborné veřejnosti.

VÍTKOVICE SMALT ART vytváří novou technologickou kvalitu v umění, přináší nový rozměr tvůrčího myšlení, jehož výsledky jsou zhmotněny v podobě konkrétních výtvarných děl. Současně je rok od roku viditelnější obrovský potenciál, který profesionálně vedené a kvalitně obsazované sympozium má.

Je zcela evidentní, jak mezi jednotlivými ročníky roste tvůrčí odvaha umělců, kteří jsou již účastníky opakovaně. Zároveň je vidět u nově přizvaných umělců snaha vymanit se z obvyklých postupů svých předchůdců. Směs tradiční výtvarné kvality a nových pohledů na možnosti smaltu pak vytvářejí unikátní atmosféru sympozia VÍTKOVICE SMALT ART. Letošní účastníci posunuli výtvarný smalt do nových technologických a tvůrčích pozic a musím osobně říci, že každá moje návštěva sympozia byla pro mne zdrojem radosti z jejich tvůrčí kreativity.

Každý ročník, který organizujeme, má svého uměleckého ředitele, který umělce vybírá a zároveň je nositelem technologického přiblížení a zvládnutí smaltu pro nové účastníky. Po vynikajících osobnostech Aleši Lamrovi a Václavu Malinovi se stala uměleckou ředitelkou Ivana Štenclová, která se této pozice zhostila na výbornou. Její výběr osobností byl excelentní a průběh přípravy na VÍTKOVICE SMALT ART všech zúčastněných byl skutečně výborný. Proto se ročník 2011 stal opravdovou tvůrčí příležitostí pro umělce, ale nejen to. Také se zapsal do historie našich sympozií jako nejprogresivnější v uměleckém měřítku.

Dnes, tedy po proběhnutí 7. ročníku je jasné, že sympozium VÍTKOVICE SMALT ART se stalo exklusivní platformou pro vytváření nového směru výtvarného umění. Tato platforma propojuje osobnosti výtvarného umění, které používají zcela novou technologii smaltu. Smalt, využívaný dříve k výrobě medailonků a nádobí, se stává technologií, která může prolínat malířství, sochařství, architekturu i design. Umělecké smaltování velkých formátů toto prolínání posouvá ke kreativním novostem ve všech uvedených kategoriích. Proto nezbývá než popřát příštímu ročníku ještě větší rozmach smaltu ve všech oborech umění.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem účastníkům sympozia VÍTKOVICE SMALT ART 2011 za kreativitu a invenci, kterou prokázali na pracovišti Vítkovické smaltovny. A zvláštní poděkování patří také paní Ivaně Štenclové a panu Vladimírovi Chaloupeckému, kteří celé výtvarné setkání organizačně zajišťovali.
 

Ing. Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE, a. s.

 

SLOVO KURÁTORA

Bylo pro mě jedinečnou zkušeností, poznáním a samozřejmě i velikou výzvou zhostit se kurátorství 6. ročníku sympozia SMALT ART VÍTKOVICE 2011. Velmi si vážím důvěry, jež mi byla svěřena.

S technologií smaltu jsem se měla možnost aktivně seznámit již v minulém roce. Nabyla jsem přesvědčení, že i přes velkou škálu poutavých děl, které v minulosti v rámci projektu vznikly, nejsou možnosti tohoto média zdaleka vyčerpány a stále existuje mnoho sfér, ve kterých by se inovativní přístup jednotlivce mohl realizovat.

Tyto aspekty ovlivnily mé rozhodování při výběru samotných autorů. Základní ideou bylo sezvat umělce, jejichž práce si plně cením a kteří by osobitým způsobem dokázali obohatit a posunout výtvarné hranice smaltu. Preferovala jsem pestrost a variabilitu tvůrčích projevů, jež by vedle sebe mohly skvěle fungovat a svou různorodostí se vzájemně podporovat.

Jsem toho názoru, že se finální sestava deseti účastníků letošního Smalt art sympozia, výborně doplňovala nejenom po stránce umělecké. Za příjemný bonus považuji povznášející přátelskou atmosféru, která i přes věkovou či profesní rozdílnost jednotlivců provázela každý den pracovního pobytu ve smaltovně.

Necítím potřebu na tomto místě rozebírat, komentovat a hodnotit výsledky práce konkrétních autorů. Věřím, že jejich vyprofilovaná tvorba dokonale hovoří sama za sebe. Opět se ukázalo, jak nepřeberné spektrum možností a experimentů při práci s barvou, prostorem i zobrazovaným námětem tato nelehká technika nabízí. Na jednom poli se tímto setkává například figurální malba, street-artový přístup, komiksově laděná témata, sítotisk, trojrozměrné objekty či kresby vypálené laserem skrze plech.

V rámci tohoto ročníku vznikla celá řada originálních a hodnotných děl, jejichž existence a následná prezentace může pozitivně motivovat a zaujmout laické i odborné publikum a podnítit vůli zařadit velkoplošný smalt jako možnou alternativu ozvláštnění veřejného prostoru.

Věřím, že Genius loci Ostravy zanechal ve všech přítomných aktérech pozitivní dojem. Snad se podařilo vyvrátit zavedené dogma černého města a toto místo bude vnímáno jako originální svébytný celek, v němž se díky přítomnému industriálnímu zázemí mohou konat ojedinělé výtvarné počiny, jakými je nepochybně i toto sympozium.

 Ivana Štenclová, účastník, kurátor a umělecký ředitel sympozia SMALT ART VÍTKOVICE 2011