Narozen 16. 3. 1977 v Praze

  • 1993 – 1997 Výtvarná škola Václava Hollara (Jiří Veškrna, Antonín Škvor)
  • 1999 – 2005 Akademie výtvarných umění v Praze (Antonín Střížek, Michael Rittstein)

Žije a pracuje v Praze

 

Stylová vyhraněnost malby Karla Jerie spočívá v jeho neomezené fantazii a ve schopnosti transponovat ideu do fantaskního příběhu na pomezí reality a fikce. Vytváří výpravné „story“ o osudech novodobých hrdinů, démonů, supermanů, mutantů, imaginárních bytostí, inspirovaných sci-fi filmy a počítačovými hrami. Oživuje prehistorické dinosaury a pterodaktyly a projektuje je do budoucnosti. Historické souvislosti i novodobé skutečnosti využívá k autentickým sdělením, která okořeňuje svým nezaměnitelným smyslem pro humor a nadsázku. Jedinečnost výtvarného díla Karla Jerie se manifestuje v bravuře malířského podání a v jedinečné kreslířské virtuozitě, která je neodmyslitelně spjata s jeho komiksovou tvorbou.

Rea Michalová
 

POCITY Z UPYNULÉHO SYMPOZIA?

Celý týden probíhal ve velmi tvůrčí náladě. Skupina výtvarníků byla velmi různorodá a přesto silně sjednocená v malířském přístupu. Genius loci Vítkovic byl pro mě naprosto zásadní a atmosféra celého symposia mi v lecčems připomněla plenéry na AVU. Škoda, že symposium trvalo jen 7 dní.