Narozena 9. 9. 1941 v Praze

  • 1955-1959 Střední Průmyslová škola bytové tvorby, Praha
  • 1961-1967 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. A. Paderlík)
  • 1973-1976 Akademie výtvarných umění v Praze, postgraduální studium restaurátorství (prof. R. Ondráček)
  • 1990 docentkou na Akademii výtvarných umění v Praze, vede ateliér kresby
  • 1991 profesorkou ateliéru kresby na Akademii výtvarných umění v Praze

Žije a pracuje v Praze.

 

Jedním z hlavních motivů v současném díle Jitky Svobodové je kouř. Objevuje se v prvních menších kresbách již v roce 2005 a postupně nabývá větších rozměrů i širšího variantního spektra. Kouř svou podstatou zaznamenává zrychlený proces změn, vzniku a zániku – jejich sled se nachází na samé hranici zobrazitelnosti. Jediný způsob jak jej uchopit je sledovat jej analogicky, v zákonitostech opakovaného pohybu. Kouř stejně jako mrak osciluje mezi iluzí tělesnosti a jejím mizením.

Petr Vaňous

 

POCITY Z UPYNULÉHO SYMPOZIA?

Sympozium mělo nádhernou a specifickou atmosféru místa konání. Chápala jsem jej jako výzvu, která přišla v pravou chvíli – zkusit něco nového, co jsem ještě nedělala. Mohla bych polemizovat s výsledky své práce, které byly pro mne vždy překvapením. Pobyt ve Vítkovicích byl po všech směrech výjimečný.