Seznam umělců ročník 2010

Josef Duchan
Olina Francová
Jan Hendrych
Alexandra Horová
Jiří Kačer
Barbora Lamoot
Aleš Lamr
Václav Malina
Katarína Szanyi
Ivana Štenclová