SMALT ART VÍTKOVICE 2012

23. 4 - 1. 5. 2012

 

CESTA INDIVIDUALITY, KTERÁ MŮŽE SPOJOVAT VŠE.

Zdeněk sklenář, 17.6. 2012

majitel Galerie Zdeněk Sklenář v Praze

 

SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení a milí přátelé umění,

 po roce se Ostrava již po sedmé stala svědkem netradičního výtvarného projektu Vítkovice Smalt Art. Poslední dubnový týden se v průmyslové hale smaltovny Vítkovice Power Engineering přerušila veškerá sériová práce a výrobní ruch vystřídala plodná tvůrčí atmosféra, kreativita a invenční nápady. Sjeli se tady umělci z celé České republiky, aby si vyzkoušeli a osvojili svébytnou, technologicky zajímavou a netradiční práci s velkoformátovým smaltem.

 Umělecký týden i letos překonával hranice. Navštívili nás špičkoví tvůrci, jejichž jména dalece přesahují nejen rámec České republiky, ale také Evropy. Přijeli umělci ostřílení z předcházejících ročníků i „nováčci“, kteří se smaltem teprve seznamovali. Zkušenost se tady mísila se zvědavostí a představivost spolu s nepředvídatelnými fyzikálními procesy vytvářela všudypřítomnou nefalšovanou tvůrčí atmosféru. Tak jako každý rok se experimentovalo, chladné plechy ožily barvami, klasickou plošnou malbu doplnily obří trojrozměrné objekty nebo perforované kresby. Letos se také více než kdy jindy propojovaly jednotlivé umělecké světy a výrazové prostředky – šily se nádherné smaltované šaty, štětec v ruce drželi po dlouhých letech sochaři nebo skláři a originální street-artová díla oživila fasády dvou domů v Ostravě-Vítkovicích. Prolnulo se tady malířství, figurální sochařství, módní návrhářství, architektura i grafika a ještě jasněji se ukázalo, jakým obrovským potenciálem toto výtvarné setkání disponuje. Z toho mám velkou radost. Nejen ze samotných děl, ale také z možností a příležitostí, které Vítkovice Smalt Art přináší tvůrcům i všem fanouškům umění.

 Také mě těší, že o výsledky práce výtvarníků má rok od roku větší zájem i široká veřejnost. Že to není jen něco, co se dělá za hradbami bran výrobního provozu, ale že tady vzniká něco pro lidi, co se jim líbí a co je baví. Dostat smalty mezi lidi, do veřejných prostorů, kde tráví svůj čas, vytvořit z nich součást městské architektury, to je koneckonců jedním z cílů celého projektu. Letošní smaltovaná díla jsme veřejnosti představili tradičně v rámci prvomájového Dne otevřených dveří skupiny Vítkovice Machinery Group a hala smaltovny se v čase vernisáže v pravé poledne zaplnila rekordními šesti sty návštěvníky. Velká výstava smaltů nás pak čeká za několik týdnů v bývalém plynojemu, dnes multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích.

 Všem umělcům patří velké poděkování – za jejich tvůrčí odvahu, kreativitu a nadšení, které na půdě smaltovny opět ukázali. Děkuji také organizátorům, kurátorce sympozia Ivaně Štenclové, která se svého úkolu zhostila na jedničku již druhým rokem a vše připravila na nadstandardně profesionální úrovni, a Vladimíru Chaloupeckému, ve spolupráci se kterým pořádáme Vítkovice Smalt Art od prvního ročníku. Nezbývá mi než popřát, aby linie mimořádného uměleckého přínosu dosavadních ročníků, přátelská a vstřícná spolupráce organizátorů a tvůrců i zájem lidí pokračoval i nadále. Vždyť na světě jsou jen tři místa, kde je možné takovéto velkorozměrové smalty vypalovat, tak z toho vytěžme maximum.

 Ing. Jan Světlík, Předseda představenstva a generální ředitel Vítkovice, a.s.    

 

SLOVO KURÁTORA

Kurátorství sympozia SMALT ART VÍTKOVICE 2012 jsem se ujala velmi ráda a těšila mě příležitost, podílet se na tomto skvělém projektu organizačně již podruhé. Děkuji za tuto jedinečnou možnost.

Stejně jako v minulém roce, bylo i tentokrát, mou snahou oslovit umělce, jejichž díla si vážím a je mi blízké. Zároveň jsem předpokládala, že by svou tvůrčí invencí zpestřili a inovovali již tak širokou škálu výtvarných technik a projevů v médiu smaltu.  Loni byla má vyjednávací pozice snazší, neboť téměř všechny zvané autory jsem z dřívější doby osobně znala. Letos jsem se s mnohými setkala „tváří v tvář“ poprvé teprve v Ostravě. Osobní sympatie či zřejmé přátelské vazby tedy nehrály žádnou roli a byla jsem velmi potěšena, když se přes počáteční rozpaky vytvořila na půdě Smaltovny příjemná atmosféra. Měla jsem to štěstí strávit týden po boku renomovaných umělců, kdy věhlas některých dalece překračuje rámec naší republiky a Evropy. Pozorovat tuto skupinu při práci, vzájemně se poznat, dovolím si říct, že se i spřátelit, pro mne bylo nezapomenutelným zážitkem a zkušeností. Velmi si jejich vůle a odhodlání, přijet na toto sympozium, cením.

Smalt je svébytná disciplína, má velké přednosti, ovšem i některá úskalí. I když jsem s mnohými výtvarníky byla v kontaktu už před začátkem SMALT ARTu a snažila se každému vyjít vstříc v přípravě, či popisu charakteru technologie, přesto mnozí, po prvním dnu stráveném na sympoziu, museli své plány přehodnotit. Někdo byl překvapen a zaskočen, jiný nadšen a ochoten pustit se do rizika, ze sochařů se stali malíři, z malířů kreslíři… Jsem přesvědčená, že toto je správná cesta a v případě tohoto velkorysého projektu i cíl.

Není však pro každou osobnost snadné přijmout roli laika a člena kolektivu, do které se chtíc nechtíc na sympoziu, ve vztahu k novým výtvarným postupům, dostane. Je potřeba přistoupit na princip pokusů a omylů. Vznik „veledíla“ se rozhodně neočekává, prioritou je hra, poznání a práce v novém prostředí. Obnáší to i jistá rizika, veřejnou exhibici, vybočení ze zaběhlých tvůrčích kolejí, smíření se s nepředpokládaným výsledkem. Všichni na jedné lodi.

Je dobré zdůraznit, že SMALT ART VÍTKOVICE dává umělcům unikátní, pro většinu již neopakovatelnou, šanci poznat, pochopit a naučit se zajímavou práci se smaltem v měřítku nevšedním. Tato technologie, díky své stálosti a odolnosti, umožňuje prezentovat plošný obraz v exteriéru, mimo galerie. Počítáme se začleněním smaltovaných děl do architektury. Autor tak bude moci své zkušenosti z ostravského pobytu zužitkovat při koncepci a realizaci záměru pro již konkrétní projekt. Skrze notnou denní mediální podporu probíhajícího sympozia jako celku, chceme ozřejmit laické i odborné veřejnosti, co tento výtvarný žánr obnáší a jaké jsou jeho výrazové možnosti. Přízeň špičkových malířů, sochařů, sklářů samozřejmě veškeré snažení umocňuje.

Letošní host sympozia, paní Blanka Matragi, vnesla do klidných vod průmyslové haly pro mě příjemnou energii a velký pracovní elán. Novináři se o tuto dámu zajímali prioritně, ne však proto, že by o to ona sama ve Smaltovně usilovala. I když se mnozí umělci s tímto postojem médií zcela neztotožnili, SMALT ARTu to v konečném důsledku k aktivní prezentaci pomohlo a já tuto skutečnost vnímám jako bonus.

Byla bych velmi ráda, kdyby všichni letošní účastníci na Ostravu vzpomínali v dobrém. Myslím si, že se jednalo o vzrušující a pro všechny náročný týden, na kterém nechyběla příjemná tvůrčí atmosféra, legrace i trocha adrenalinu. I přes omezenost barevné palety, která mnohým komplikovala práci, se ve výsledku ukázalo, že i tento hendikep lze překonat. Vznikly nádherné smaltované obrazy, velkolepé sochy a výjimečně i monumentální malba na zdi. Věřím, že s finálními díly jsou i jejich autoři spokojeni.

Aleno, paní Blanko, pane Hendrychu, Honzo, Kubo, Luboši, Markéto, Martine, Milane, Pavle, Petře, Tondo a paní Vlaďko děkuji, bylo pro mě inspirací i potěšením strávit těch několik dní ve Vaší blízkosti.

Ivana Štenclová, kurátor a umělecký ředitel sympozia SMALT ART VÍTKOVICE 2012