• Narozen 22. 5. 1959 v Rumburku
  • 1976 – 1980 SUPŠ v Praze
  • 1983 – 1988 AVU v Praze
  • 1997 – 2002 AVU, Praha, vedoucí Malířského ateliéru III

 

Antonín Střížek patří k umělcům, kteří ve svých obrazech vrátili do českého výtvarného umění předmětnou malbu se zdánlivě prostými, jednoduchými a známými tématy. Zmocňuje se jich svým osobitým a nezaměnitelným ru­kopisem. Bez předstírané dovednosti a malířské machy. Pro některého divá­ka, který se s nimi setká poprvé, možná vypadají jeho obrazy „neohrabaně“ a „neumělecky“. Nicméně jeho obrazy působí velmi věrohodně na každého, kdo se na ně dívá pozorně. Sám o tom říká: „teprve ten druhý pohled, který objevuje další plán, umožňuje s obrazem žít“. Jeho obrazy mají svá tajemství, dýchají vlastním životem a také o životě a věcech okolo nás něco vypoví­dají. Tématem jeho obrazů jsou zátiší, krajiny a scenérie měst. Inspirují ho zdánlivě „zastaralá“ témata, stojící někdy na okraji hlavního proudu umění. Jeho obrazy, to je svět barev, jejíchž „potkávání“ a interakce jej při práci na obrazech zajímají zřejmě nejvíce. Vidí hlavně za nás to „co bychom sami ne­zpozorovali, čeho bychom si nejspíš ani nevšimli“, jak charakterizuje autora Renáta Roubíčková. Vedle své volné tvorby vytvořil Antonín Střížek oponu pro Státní divadlo v Praze – své zatím nevýznamnější dílo pro architekturu.Petr Pivoda

 

Pocity z uplynulého ročníku sympozia?

Ze sympozia mám výbornou zkušenost a skvělé pocity. Ostrava byla vstříc­ná, byl to příjemný pobyt. Technologie je fascinující, protože vždy dochází k proměně materiálu podobnému písku ve sklo. Vždy bych si to rád znovu vyzkoušel.