• Narozena 17. 8. 1978 v Turnově
  •  1993 – 1996 Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově
  • 1997 – 2003 AVU v Praze – ateliér klasické malby (prof. Z. Beran)
  • 2005 pedagog - asistent na AVU v Praze
  • 2007 členka S. V. U. Mánes2010 členka Stuckistické skupiny, mezinárodní um. Směr
  • Žije a pracuje v Praze

 

Nejvýraznější devízou, která umožňuje Markétě Urbanové uplatnit vlast­ní uměleckou individualitu, je její mimořádná schopnost vytvářet širo­ké a velmi diferencované spektrum uměleckých děl. Její tvorba pokrý­vá figurální malbu, krajinu i abstraktní polohy. Samotná figurální malba u autorky prochází bohatým a stylově různorodým vývojem. Kolem roku 2000, kdy malířka ještě studovala na pražské akademii, její malba nejzřetel­něji odpovídala hyperrealistickým postupům.

Nedlouho před rokem 2010 dochází k další proměně autorčiny figurální mal­by. Novému tvůrčímu období dominuje tématika černých nevěst. Markéta Urbanová zůstává věrná monochromnímu koloritu založenému na bohatém spektru valérů. Barevná škála se ovšem poněkud prosvětluje. Hlavní formál­ní změna ale spočívá v opuštění striktně hyperrealistické platformy a v urči­tém uvolnění malířského rukopisu. Diferenciaci malířského rukopisu využívá umělkyně k vyjádření charakteru hmoty jednotlivých předmětů na plátně. Z některých obrazů sálá až senzualistické nadšení ze šťavnaté práce s pastóz­ním štětcem (La Piova (2009)). Po obsahové stránce se autorka propracovává k symbolistnímu pojetí, které postmoderním způsobem kombinuje zdánlivě protikladné motivy a vnáší do obrazů tajemný náboj a napětí z nevyřčeného.Robert

Janás Ph.D.

 

Pocity z uplynulého ročníku sympozia?

Více než pozitivní. Tvůrčí atmosféra, sešly se zde osobnosti, kterých si vážím. Samotná malba smaltem je opravdu silný zážitek. Tato technika nabourala všechny mé dosavadní zkušenosti a člověk se ocitá jakoby opět na začátku. Všechno je jeden velký experiment a výzva zároveň. Sympozium chápu, jako otevřenou cestu dál. Děkuji za pozvání.

www.marketa-urbanova.cz